CZDEEN

Zásady ochrany údajů

společnosti Lütze, s.r.o., Pardubická 1407, 53701 Chrudim

Prohlášení o ochraně údajů

Úvodní slovo

Ať už jste zákazník, dodavatel, uchazeč, potenciální zákazník nebo jen navštěvujete naše webové stránky, respektujeme a chráníme vaše soukromí a osobní údaje.

Prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů chce naše společnost informovat o právním základě, typu, rozsahu a účelu shromažďovaných a zpracovávaných údajích. Dotčené osoby jsou také informovány o svých právech v rámci daných zásad ochrany osobních údajů.

Používání našich webových stránek pod pseudonymem

Používání webových stránek společnosti Lütze, s.r.o. je možné i bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů.

Pokud se však konkrétní osoba rozhodne využít speciálních služeb společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno a neexistuje pro to žádný právní základ, vždy usilujeme o souhlas dotčené osoby.

Používání údajů pod pseudonymem není přiřazeno k údajům uživatele daného pseudonymu. Uživatelské profily pod pseudonymem se nevytváří.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo dotčené osoby, je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a také v souladu s ustanoveními o ochraně údajů platnými pro společnost Lütze, s.r.o. v dané konkrétní zemi.

Název a adresa správce

Zodpovědnými subjektem ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, dalších zákonů na ochranu údajů Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je společnost Lütze, s.r.o., Pardubická 1407, 53701 Chrudim:

Společnost Lütze, s.r.o. je český střední podnik se sídlem ve městě Chrudim.

Jakožto odpovědný subjekt přijímáme všechna zákonem požadovaná opatření na ochranu vašich osobních údajů.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zásad ochrany údajů naší společnosti, prosím, kontaktujte našeho pracovníka ochrany údajů emailem nebo poštou:
Lütze, s.r.o.,
Pardubická 1407,
53701, Chrudim
Email: Pavel.Duben@luetze.com

Obecné informace

Osobní informace zpracováváme například za účelem shromažďování, uchovávání, použití, přenosu, mazání nebo blokování.

Tyto zásady ochrany údajů zahrnují osobní údaje:

• Zákazníky, dodavatele, uchazeče a potenciální zákazníky jakožto fyzické osoby

• Všechny ostatní fyzické osoby, které jsou s námi v kontaktu, jakožto i zástupci či zaměstnanci právnických osob či osoby, které navštíví naše webové stránky nebo se na webových stránkách zaregistrují.

Právní základ pro shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme, pokud nás kontaktujete nebo když využíváte našich produktů a služeb v rámci stávajících obchodních vztahů.

Právní základ představují právní předpisy a smlouvy

Zpracováváme následující osobní údaje:

• Údaje o osobní identifikaci

Například křestní jméno, příjmení, adresu, datum a místo narození, státní příslušnost, emailovou adresu, telefonní číslo.

Údaje o zakázkách a obchodní data

Například IBAN a platební údaje

Údaje o Vaší finanční situaci

Například platební chování, úvěrová schopnost, pozdní platby.

• Údaje o chování na internetu a preference

Například IP adresy, jedinečné charakteristiky mapování, údaje o návštěvě našich webových stránek

• Informace o vašich zájmech a přáních, které nám sdělíte

Například prostřednictvím dialogu se zákazníkem nebo prostřednictvím našich webových stránek

Účel zpracování údajů
Vaše údaje musíme zpracovávat, abychom mohli plnit naše smlouvy.

Účel zpracování dat je primárně založen na obchodních vztazích a vašich požadavcích.
Vzhledem k tomu, že se na tyto údaje vztahuje zvláštní ochrana, jsou uchovávány pouze v požadovaném rozsahu.

Analýza úvěrového rizika a chování (hodnocení)

Při zpracování objednávek, jsme povinni ověřit vaši úvěrovou schopnost. V rámci daného ověřování na vaše osobní údaje aplikujeme statistické modely pro vyhodnocení rizik.

Více informací naleznete v podmínkách jednotlivých produktů a služeb a také v zadávací dokumentaci.
Podrobnosti o účelu zpracování naleznete v zadávací dokumentaci, v obchodních podmínkách a v podmínkách týkající se produktů.

Zpracování dat mimo EU

Mimo EU zpracováváme data v USA a v Číně.

Obsah třetí strany

Obsah třetích stran (například LinkedIn, Xing, YouTube videos, Google maps, atd.) může být uveden na našich webových stránkách. Poskytovatelé tohoto obsahu většinou ukládají cookies na počítačích uživatelů. Tomu je možné zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče. Může to však znamenat, že obsah nebude zobrazen správně. Kromě toho celá řada poskytovatelů (třetí strana) ukládá z důvodu možnosti odeslání odpovídajícího obsahu do prohlížeče uživatelů jejich IP adresu.  Použití IP adresy ze strany poskytovatele (třetí strany) nemůžeme ovlivnit.

Cookies

Naše webové stránky využívají tzv. cookies, abychom rozpoznali opakované navštívení našich webových stránek stejným uživatelem/uživatelem internetového připojení. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč stáhne a uloží do vašeho počítače. Používají se za účelem vylepšení našich webových stránek a služeb. Ve většině případů se jedná o tzv. "session cookies", které jsou smazány, jakmile opustíte naše webové stránky.

Do určité míry se však tyto cookies používají také k tomu, aby vás automaticky rozpoznali. Rozpoznání probíhá prostřednictvím IP adresy, která je uložena v cookies. Takto získané informace jsou požívány pro zlepšení našich služeb a pro urychlení vašeho přístupu k webovým stránkám.

Nainstalování cookies do svého počítače můžete zabránit odpovídající změnou nastavení vašeho prohlížeče. Musíte si však být vědomi toho, že tímto krokem nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Server Data

Z technických důvodů jsou shromažďovány následující údaje (tzv. server log files), které váš internetový prohlížeč předává nám nebo vašemu poskytovateli internetových služeb: - typ a verze prohlížeče, který používáte - operační systém - webové stránky, které vás přesměrovaly na naše webové stránky (URL odkazy) - webové stránky, které jste navštívili - datum a čas návštěvy - vaše (IP) adresa internetového protokolu. Tato anonymní data jsou ukládána nezávisle na vašich osobních údajích, které jste případně poskytly, čímž se stává nemožné je propojit s konkrétní osobou. Tato data jsou použita pro statistické účely s cílem vylepšit naše webové stránky a služby.

Použití anonymizovaného Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics a analytické služby od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen “Google“. Google Analytics využívají tzv. textové soubory “cookies“, které jsou ukládány na váš počítač za účelem analytického zpracování informací, jakým způsobem využíváte naše webové stránky.

Informace generované těmito cookies jako je čas, místo a četnost návštěv našich webových stránek, včetně vaší IP adresy, jsou posílány do sídla společnosti Google v USA, kde jsou tyto informace uchovávány.

Na našich webových stránkách používáme Googlee Analytics s funkcí anonymizování. Před tím, než Google odešle data z členských států EU nebo ze států, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském společenství, je vaše IP adresa zkrácena a anonymizována.

Google tyto informace použije k vyhodnocení toho, jak využíváte naše webové stránky, k sestavování přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s webovými stránkami či používáním internetu. Google může tyto informace předat třetí straně, pokud je to vyžadováno zákonem, či do té míry, do které jsou data zpracovávána třetí stranou na pokyn Googlu.

Google prohlašuje, že nikdy nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty, která má Google k dispozici. Nainstalování cookies do svého počítače můžete zabránit odpovídající změnou nastavení vašeho prohlížeče. Musíte si však být vědomi toho, že tímto krokem nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Google také nabízí možnost deaktivace ve většině běžných prohlížečů, což vám umožňuje větší kontrolu na daty, které Google shromažďuje a zpracovává. Pokud tuto možnost aktivujete, žádná data týkající se vaší návštěvy webových stránek nebudou odesílána do Google Analytics. Aktivace této funkce však nezabrání přenosu informací do společnosti Google či do jakékoliv jiné služby pro analýzu webových stránek, kterou případně používáme. Pro více informací ohledně možnosti deaktivace, kterou Google poskytuje a jakým způsobem je možné ji aktivovat, navštivte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Využití komponentů LinkedIn pro doporučení

Naše webové stránky využívají komponenty poskytnuté sítí LinkedIn. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když naše webové stránky obdrží žádost o přístup obsahující komponent služby LinkedIn, přiměje daný komponent váš prohlížeč ke stažení obrázku daného komponentu ze služby LinkedIn. Prostřednictvím tohoto procesu je LinkedIn informován, jakou konkrétní stránku našich webových stránek právě navštěvujete. Pokud jste přihlášení na svůj účet LinkedIn a kliknete na tlačítko LinkedIn doporučit, můžete propojit obsah z našich webových stránek s vaším profilem LinkedIn. To umožňuje službě LinkedIn propojit vaši návštěvu našich webových stránek s vaším účtem LinkedIn.

Data, která LinkedIn v rámci tohoto procesu shromažďuje, či rozsah těchto dat nemůžeme ovlivnit. Ani nemáme žádné informace o obsahu dat, která jsou odesílána službě LinkedIn. Podrobnosti o tom, jak LinkedIn shromažďuje data, informace o vašich právech s tím souvisejících a možnosti nastavení vašeho prohlížeče jsou uvedeny v zásadách ochrany údajů společnosti LinkedIn , které naleznete na: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kontaktujte nás

Na našich webových stránkách máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím emailu a/nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. V takovém případě jsou informace poskytované uživatelem uloženy za účelem usnadnění komunikace s uživatelem. Žádná data nejsou poskytována třetí straně. Žádné informace nejsou přiřazovány informacím shromážděným jinými součástmi našich webových stránek.

Zveřejnění oznámení o volné pracovní pozici / žádosti o zaměstnání

Uchazeči

Emaily s žádostí o zaměstnání budou uchovány v důvěrném režimu a budou zpracovány pouze příslušnými zaměstnanci. Přenos těchto dat není šifrován.

Za účelem dokončení procesu podání žádosti shromažďujeme a zpracováváme data týkající se žádosti elektronickou formou. V případě, že vaše žádost o zaměstnání povede k uzavření pracovního poměru, data, která jsme od vás získali, mohou být uložena ve vaší osobní složce za účelem běžných organizačních a administrativních procesů v souladu s příslušnými právními požadavky.

Bezpečnost dat

Vaše osobní údaje jsou uchovávány s využitím všech technických a organizačních možností tak, aby nebyla dostupná třetí straně.

Chtěli bychom explicitně zdůraznit, že přenos dat prostřednictvím internetu (například přes email) představuje bezpečnostní rizika. Je tedy nemožné zcela ochránit data před třetí stranou. Nemůžeme ručit za škody vzniklé v důsledku daných bezpečnostních rizik.

Obecné omezení právní odpovědnosti

Je vysloveně vyloučeno použití zveřejněných kontaktních údajů pro reklamní účely třetí stranou. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných emailů.

Autorská práva

Ohledně autorských práv a ochranných známek na naší hlavní straně: Chráněné ochranné známky a obchodní názvy nejsou vždy rozpoznatelné. To však neznamená, že se z hlediska zákonů o ochranných známkách a autorském právu jedná o volné názvy. Nemůže se mít za to, že termíny a obrázky použité na těchto webových stránkách nejsou osvobozeny od práv třetí strany. Informace budou zveřejněny bez ohledu na následnou patentovou ochranu. Obchodní názvy jsou použité bez záruky jejich volného použití. Texty, obrázky a data byly zpracovány s maximální péči ke dni jejich vytvoření. Z tohoto důvodu se vzdáváme jakékoliv právní odpovědnosti. Vítáme návrhy a komentáře mající za cíl zpřesnění informací. Autor nenese za obsah dokumentů odpovědnost.

Práva dotčené osoby

Právo na potvrzení
Každá dotčená osoba má právo, které je garantováno evropskými směrnicemi a regulačními úřady, požádat správce o potvrzení, zda jsou osobní data týkající se dotčené osoby zpracovávána. Pokud si dotčená osoba přeje využít tohoto práva, může kdykoliv kontaktovat našeho zaměstnance pro ochranu údajů či jiného zaměstnance správy dat.

Právo na informace

Každá osoba, které se týká zpracování osobních údajů, má právo, které je garantováno evropskou směrnicí a regulačními úřady, kdykoliv od správce zdarma získat informace o uchovávaných datech, které se týkají dotčené osoby, a má také právo na pořízení kopie těchto informací.  Kromě toho jsou evropskými zákonodárci a regulátory dotčeným osobám poskytnuty následující informace:

• účel zpracování
• kategorie zpracovávaných osobních údajů
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo stále jsou osobní údaje sdělovány, zejména příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

• pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou jsou údaje uchovávány nebo, pokud to není možné, kritéria, podle kterých se doba trvání určuje
• právo na opravu nebo smazání osobních údajů, které se dotčených osob týkají nebo omezení zpracování údajů správcem či právo na nesouhlas s takovýmto zpracováním

• existence práva se odvolat vůči dozorovému orgánu
• pokud nejsou data o dotčené osobě shromažďována, všechny informace ohledně zdrojových dat, které jsou k dispozici
• existence automatických rozhodovacích procedur, včetně profilování v souladu s článkem  22 (1) (4)  Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR) a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o použité logice, rozsahu a očekávaném dopadu zpracování údajů o dotčené osobě.

Kromě toho má dotčená osoba právo vědět, zda byly osobní údaje odeslány do třetí země či do mezinárodní organizace. Pokud se jedná o takovýto případ, dotčená osoba má právo získat informace ohledně příslušných záruk v souvislosti s přenosem dat.

Pokud si dotčená osoba přeje využít práva na informace, může kdykoliv kontaktovat našeho zaměstnance ochrany údajů či jiného zaměstnance správy dat.

Právo na nápravu

Každá osoba, které se týká zpracování osobních údajů, má právo garantované evropskými zákonodárci, požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se ho/ jí týkají. Kromě toho má dotčená osoba právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

Pokud si dotčená osoba přeje využít svého práva na náhradu, může kdykoliv kontaktovat našeho zaměstnance ochrany údajů či jiného zaměstnance správy dat.

Právo na zrušení (právo být zapomenut)

Každá osoba, které se týká zpracování osobních údajů, má právo garantované evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat po správci okamžité smazání osobních údajů, které se ho/ jí týkají, za předpokladu, že se jedná o jeden z níže uvedených důvodů a zpracování není požadováno:

• Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovávány pro účely, které již pominuly.

• Dotčená osoba odvolává souhlas, na základě kterého bylo zpracování založeno dle článku 6 (a) GDPR článku 9 (2) (a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování.

• Dotčená osoba podá námitku ke zpracování dle článku 21 (1) GDPR a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo podá dotčená osoba odvolání v souladu s čl. 21 (2) zpracování GDPR.

• Osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.

• Vymazání osobních údajů je vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti dle legislativy EU, které správce podléhá.

• Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k informačním službám společnosti nabízené dle článku 8. 1 GDPR.

Pokud nastane jedna z výše uvedených podmínek a dotčená osoba se rozhodne požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených ve společnosti Lütze GmbH, je možné kdykoliv kontaktovat našeho pracovníka ochrany údajů či jiného zaměstnance správy dat. Zaměstnanec pro ochranu údajů společnosti Lütze, s.r.o. nebo jiný zaměstnanec zajistí, aby byla žádost o smazání okamžitě splněna.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Lütze, s.r.o. a pokud je naše společnost zodpovědná za smazání osobních údajů jakožto osoba zodpovědná v souladu s článkem 17. 1 GDPR, Lütze, s.r.o.  přijme s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na technickou realizaci vhodná opatření s cílem informovat ostatní správce údajů zpracovávající zveřejněné osobní údaje o tom, že dotyčná osoba byla smazána, včetně dat od všech ostatních správců údajů, odkazy na osobní údaje nebo jejich kopie či duplikace takových osobních údajů za předpokladu, že jejich zpracování není vyžadováno. Pracovník pro ochranu údajů společnosti Lütze, s.r.o. nebo jiný zaměstnanec zajistí v individuálních případech vše nezbytné.

Právo na omezení zpracování

Každá osoba, které se bezprostředně týká zpracování osobních údajů, má právo, které je garantováno evropskou směrnicí a regulačním orgánem, požádat správce o omezení zpracování údajů za předpokladu splnění jedné z níže uvedených podmínek:

• Přesnost osobních údajů je napadena dotčenou osobu po dobu, která umožňuje zodpovědné osobě ověřit přesnost osobních údajů.

• Zpracování je nezákonné. Dotčená osoby odmítne vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezené použití osobních údajů.

• Správce dat osobní údaje již nadále nepotřebuje k účelu zpracování, ale dotčená osoba požaduje prosazování, uplatnění či ochranu svých práv.

• Dotčená osoba má vůči zpracování námitky dle článku 21. 1 dle GDPR zatím není jasné, zda oprávněné důvody zodpovědné osoby převáží důvody dotčené osoby.

Pokud nastane jedna z výše uvedených podmínek a dotčená osoba se rozhodne požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených ve společnosti Lütze, s.r.o., je možné kdykoliv kontaktovat našeho pracovníka ochrany údajů či jiného zaměstnance správy dat. Zaměstnanec společnosti Lütze, s.r.o. zodpovědný za ochranu údajů nebo jiný zaměstnanec iniciuje omezení zpracování.

Právo na přenositelnost dat

Každá osoba, která je dotčena zpracováním osobních údajů, má právo podložené evropskými směrnicemi a nařízeními získat své osobní údaje, které dotčená osoba poskytla správci dat, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Také má právo tyto data poskytnout další osobě, aniž by jí v tom správce, kterému byla data poskytnuta, bránil, za předpokladu, že je zpracování založeno na souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR nebo s článkem 9 (1) (b) 2 (a) GDPR nebo je založeno na smlouvě v souladu s článkem  6 (1) (b) GDPR a zpracování je automatické, s  výjimkou zpracování, které je ve veřejném zájmu či je prováděno orgánem veřejné správy, který byl přidělen zodpovědné osobě.

Kromě toho mohou dotčené osoby v rámci uplatnění práva na přenositelnost dat dle článku 20 (1) GDPR dosáhnout toho, že budou osobní údaje přímo odeslány od jednoho správce k druhému, za předpokladu, že je to technicky proveditelné a také za předpokladu, že to neomezuje práva o svobody ostatních.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost dat, mohou dotčené osoby kdykoliv přímo kontaktovat pracovníka ochrany údajů jmenovaného společností Lütze GmbH nebo jiného zaměstnance.

Právo na podání námitky

Každá osoba, které se týká, zpracování osobních údajů, má na základě evropské směrnice a regulačního orgánu v souladu s článkem 6(1) (e) nebo GDPR z důvodů vyplývajících z konkrétní situace právo kdykoliv podat námitku ohledně zpracování osobních údajů. To platí i pro profilování založené na těchto usneseních.

Lütze, s.r.o. nebude nadále zpracovávat osobní údaje v případě námitek, s výjimkou situace, kdy budeme schopni přesvědčivě doložit oprávněné důvody zpracování, které převáží zájmy, práva a svobody dotčené osoby nebo v případě, že je zpracování odůvodněno prosazováním, uplatňováním či obhajováním zákonných požadavků.

Lütze, s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem přímého zasílání poštovních zásilek. Dotčená osoba má právo se vůči zpracování osobních údajů za účelem těchto reklamních aktivit kdykoliv ohradit. Toto se týká také profilování, pokud souvisí s přímým zasíláním poštovních zásilek. Pokud dotčená osoba nesouhlasí s tím, aby společnost Lütze, s.r.o. vyžívala přímý marketing, společnost Lütze, s.r.o. nebude osobní údaje za tímto účelem nadále zpracovávat.

Kromě toho má dotčená osoba právo, na základě důvodů, které jsou spojeny s konkrétní situací dané osoby, se v souladu s článkem 89 ohradit vůči zpracování osobních údajů za vědeckými účely, účely historického výzkumu či za statistickými účely. GMO mohou vyslovit výhrady, s výjimkou, že je takovéto zpracování ve veřejném zájmu.

Za účelem uplatnění práva s tímto nesouhlasit, mohou dotčené osoby přímo kontaktovat pracovníka ochrany údajů společnosti Lütze, s.r.o. nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba může také v rámci společenských informačních služeb bez ohledu na Směrnici 2002/58 / EG svobodně uplatňovat svoje právo na námitky prostřednictvím automatizovaných procedur s využitím technických specifikací.

Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou legislativou nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na dotčeno osobu právní účinek či ji jinak významně ovlivňuj, pokud se nejedná o rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a správcem nebo (2) je to povoleno členskými státy EU, kterým správce podléhá, a tato právní úprava stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod, jakož i oprávněné zájmy dotčené osoby; nebo (3) s výslovným souhlasem dotčené osoby.

Pokud je rozhodnutí (1) požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nebo (2) s výslovným souhlasem dotyčné osoby, Lütze, s.r.o. přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i oprávněné zájmy dotčené osoby, včetně přinejmenším práva na zásah strany správce za účelem vyjádření svého stanoviska a napadení rozhodnutí.

Pokud si dotčené osoba přeje využít svého práva na automatizované rozhodnutí, může kdykoliv kontaktovat zaměstnance ochrany údajů či jiného zaměstnance správy údajů.

Souhlas

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro zvláštní účely, je zpracování těchto dat v souladu se zákonem. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit. To se vztahuje také na zrušení souhlasu, který jste nám poskytli před tím, než vstoupilo v platnost GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů), tj. před 25.5.2018. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování dat před jeho zrušením daného souhlasu.

Odvolání souhlasu – požadavky na změnu a data

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které je garantováno evropskou směrnicí a regulačním úřadem, kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Můžete kdykoliv zrušit své svolení, které jste nám poskytli na použití vašich osobních údajů.

Na základě nařízení o ochraně údajů máte právo ke svobodnému přístupu k informacím ohledně uložených dat o vás a v případě potřeby máte právo tato data opravit, zablokovat či smazat. Vaše data budou smazána za předpokladu, že to nebude v rozporu se zákonem.

Zvláštní právo na námitky

Máte právo vyslovit námitky ohledně zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které jsou spojeny s vaší konkrétní situací. Nutným předpokladem je fakt, že jsou data zpracována ve veřejném zájmu či na základě vyvážení zájmů. To se vztahuje také na profilování.

V případě námitek, nebudeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat. S výjimkou situace, kdy jsme schopni přesvědčivě doložit, že zpracování daných údajů převýší vaše zájmy, práva a svobody či za situace, kdy vaše osobní údaje slouží pro prosazování, uplatnění či obhajování zákonných požadavků.

Námitky vůči zpracování osobních údajů za účelem přímých poštovních zásilek. V individuálních případech používáme osobní údaje pro účely přímého zasílání poštovních zásilek. Máte právo se vůči tomuto kdykoliv ohradit. To se týká také profilování za účelem zasílání přímých poštovních zásilek.

V případě námitek, nebudeme vaše osobní údaje za tímto účelem nadále zpracovávat.
Žádosti o informace, smazání či opravu, rozpory v údajích či vaše návrhy můžete kdykoliv posílat na následující adresu:
Lütze, s.r.o.
Pardubická 1407
53701, Chrudim
nebo emilem:
Pavel.Duben@luetze.com

Doba uchovávání

Vaše data uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou k jejich příslušnému zpracování.
Pokud již data nejsou potřeba k plnění smluvních či právních závazků, jsou pravidelně mazána, s výjimkou jejich dočasného uchování, pokud je to nezbytně nutné. Důvodem může být například:

• Plnění obchodních a daňových povinností ohledně uchování:
Týká se obchodního a daňového zákoníku.
Doba uchování a dokumentace, které zákoníky stanovují, může dosáhnout 10 let.

• Promlčecí lhůta pro přijetí důkazů v právních sporech v rámci zákonného statutu:
Promlčecí lhůta stanovená občanským zákoníkem může dosáhnout 30 let, zatímco běžná promlčecí lhůta jsou 3 roky.

Přenos dat

Ujišťujeme vás, že nebudeme vaše osobní údaje poskytovat třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou zákonem stanovených případů.

Poskytovatelé služeb

Naši poskytovatelé služeb mohou také získávat data za výše popsaným účelem za předpokladu, že splňují specifické požadavky na důvěrnost dat. Může se jednat například o společnosti z oblasti IT, přepravní společnosti, tiskařské služby, telekomunikační společnosti, web hosting či skartaci.
Všichni poskytovatelé služeb dostávají objednávku na zpracování údajů a jsou vázáni mlčenlivostí.

Zákonné oznámení

Použití kontaktních údajů zde uvedených a použití zásad ochrany údajů pro reklamní účely je výslovně nežádoucí, s výjimkou poskytnutí předchozího písemného souhlasu či v případě již existujícího obchodního vztahu. Poskytovatel a všechny osoby uvedené na těchto webových stránkách odmítají jakékoliv komerční použití a zveřejnění svých údajů. Provozovatel těchto webových stránek si vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě, že dojde k rozesílání nevyžádané reklamních informací, například nevyžádaných emailů.

Facebook Twitter Youtube Kontakt
zobrazit menu