CZDEEN

Impressum

Informace dle § 5 TMG (Act on Telemedia):


Lütze, s.r.o.
Pardubická 1407
53701 Chrudim, Česká republika

Zastoupen:

Jednatelem
Pavlem Peroutkou
Lütze, s.r.o.

Kontakt:

Tel: +420 469 775 913
Email: Miroslav.Skolka@luetze.com

Zápis v rejstříku: Zápis v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové Oddíl C, vložka 2274
Identifikační číslo DPH:
CZ 46509127
Osoba zodpovědná za veškerý obsah dle § 55 RStV
: Miroslav Skolka
Fotografické obrázky: Pavel Roskota
Koncepce, návrh a programování: Zeha studio, stoupa.bat

Urovnání sporů

Evropské řešení sporů online.
Evropská komise zřídila a na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr evropskou online platformu pro řešení sporů (OS-platforma). Zákazník může využít OS-platformu pro mimosoudní vyrovnání sporů vyplývajících z online smluv se společností, jejíž sídlo se nachází ve státě EU. Společnost Lütze, s.r.o.není ani ze zákona povinna, ani ochotna se podílet na řešení sporů ze strany úřadu pro porušování práv spotřebitelů ve smyslu zákona o alternativním urovnání sporů ve věcech spotřebitelských (VSBG). Soudní příslušnost pro všechny vzájemné nároky vyplývající ze smlouvy, pokud je to právně přípustné, náleží městu Chrudim, za předpokladu, že není výslovně dohodnuto jiné místo výkonu.

Vyloučení zodpovědnosti

Odpovědnost za obsah webových stránek

Obsah těchto webových stránek byl sestaven s nejvyšší možnou péči. Úplnost, správnost a relevance poskytnutých informací však nemůže být garantována. Jako poskytovatel služeb v souladu s § 7 odst. 1 TMG zodpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách dle všeobecných zákonných předpisů. V souladu s §§ 8 - 10 TMG ale jako poskytovatel služeb nejsme povinni monitorovat informace dalších stran či dále vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují tomu, že došlo k protiprávní činnosti. Toto nemá vliv na povinnost smazat nebo zakázat použití informací dle všeobecně platných právních předpisů. Jakákoliv odpovědnost v tomto ohledu však nemůže předcházet okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Obsah bude na základě oznámení takového porušení odstraněn.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje externí odkazy na třetí strany, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Proto za tyto cizí obsahy také nemůžeme převzít žádnou záruku. Za obsahy propojených stran nese vždy výlučnou odpovědnost daný poskytovatel nebo provozovatel stran. K okamžiku propojení bylo zkontrolováno, zda webové stránky neporušují právo. V okamžiku propojení s externím odkazem, nebylo možné detekovat protiprávní obsah. Bez konkrétních důkazů o porušení zákona však není stálá vnitřní kontrola akceptovatelná. V případě, že bude ohlášeno porušení práva, budou tyto odkazy odstraněny.

Autorská práva

Obsah a práce na těchto webových stránkách uložené poskytovatelem webových stránek podléhají českému autorskému právu. Reprodukce, úprava, distribuce nebo využívání nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování je povoleno pouze pro osobní, nekomerční použití. Do té míry, do níž obsahy těchto stránek nebyly vytvořeny provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména je pak obsah třetích stran jako takový také označen.

Autorská práva vztahující se na zveřejněné objekty vytvořené autorem náleží výhradně autorovi stránek. Jakákoliv jejich reprodukce, distribuce, uchovávání, přenos, kopírování nebo zveřejňování obsahu bez písemného souhlasu společnosti Lütze, s.r.o. je výslovně zakázáno.

Prosíme, abyste nás informovali, pokud se přesto dozvíte o jakémkoliv způsobu porušování autorských práv. Po ohlášení zneužití bude obsah okamžitě odstraněn.

Použití dat

Veškeré informace, které jsou k dispozici ke stažení, jako například datové listy, lze používat bez omezení a rovněž je stahovat. Šířit informace veřejně nebo pro komerční účely bez písemného povolení povoleno není. Disponibilní obsahy, zejména informace či datové listy mohou obsahovat značky, patenty, citlivé informace, technologie, produkty, procesy nebo další práva vztahující se k ochranným známkám společnosti a / nebo jiných osob či na ně odkazovat. K prohlášení o ochraně osobních údajů.

Facebook Twitter Youtube Kontakt
zobrazit menu